Vergrijzing van de beroepsbevolking & langer doorwerken: kansen voor arbeidshygiënisten

10.00 - 10.45 uur Zaal Plenair

Dr. Cecile Boot, Universitair hoofddocent arbeid en gezondheid, VU medisch centrum, Amsterdam Public Health research institute, afd. sociale geneeskunde