Woensdag 11 april 2018

Onder ‘Lees meer’ vindt u per sessie de abstracts voor zover beschikbaar.

OCHTENDPROGRAMMA PLENAIR

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
09.30 Plenair - Opening
09.45 Plenair - Alcohol- en drugsvrij werken
Stephan Roelofs, Be-responsible, Hilversum
Lees meer

KOFFIEPAUZE

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
10.30 - Pauze, informatiemarkt
Lees meer

Eerste ronde sessies (A t/m D)

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
11.00 A Afleiden grenswaarden/GSD waarden
Lees meer
11.00 B Heeft u al te maken gehad met REACH?
Lees meer
11.00 C COPD
Lees meer
11.00 D Oog voor de gezondheid van werknemers
Lees meer

LUNCHPAUZE

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
12.00 - Lunch, informatiemarkt
Lees meer
12.05 Kapelzaal - Algemene Ledenvergadering
Lees meer

MIDDAGPROGRAMMA PLENAIR

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
13.30 Plenair - Feiten en fabels op de werkvloer: over de vereiste omgang met onzekere risico’s
Dr. Elbert de Jong, Universitair Hoofddocent, Utrecht Centre for Accountability and Liability Law, Universiteit Utrecht
Lees meer

Tweede ronde sessies (E t/m H)

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
14.30 E REACH en een toekomst zonder zeer zorgwekkende stoffen
Lees meer
14.30 F EMV
Lees meer
14.30 G Grenswaarde benzeen een factor vijf omlaag: de consequenties voor de arbeidshygiënist
Lees meer
14.30 H Hoe betrouwbaar zijn blootstellingsmodellen?
Lees meer

MIDDAGPAUZE

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
15.30 - Pauze, informatiemarkt
Lees meer

Derde ronde sessies ( Sessie I / J)

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
16.00 I Presentatie Bob van Beek-prijs
Lees meer
16.00 J De arbeidshygiëne als professie; waar staan we nu?
Lees meer

MIDDAGPROGRAMMA PLENAIR - VERVOLG

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
16.45 Plenair - Ignite sessie (flitspresentaties)
Lees meer
17.00 - Borrel, informatiemarkt
Lees meer

AVONDROGRAMMA

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
18.00 - Social Event
20.00 - Avondprogramma in de Sociëteit
Lees meer
Direct inschrijven