TVVL tijdschrift

Het TVVL-Magazine publiceerde onlangs een serie artikelen over ventilatie in relatie tot de preventie van Covid19.
Omdat deze artikelen ook voor arbeidshygiënisten erg relevant zijn, heeft de TVVL deze uitgave eenmalig gratis ter beschikking gesteld aan de NVvA-leden. Dat waarderen we uiteraard zeer. De artikelen zijn hier te lezen.