Van het Haagse Front beperkt nieuws

Beroepsziekten blijven aandachtspunt

Haar laatste twee werkdagen van 2017 besprak de Tweede Kamer de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kamerbreed waren er zorgen over het moeten doorwerken tot een hogere pensioenleeftijd. Maar geen van de 11 moties ter zake haalde een meerderheid. Er waren nog wat kleine verrassingen, ook bij de stemming over moties vanuit een overleg van de Kamercommissie voor SZW eind november.

  • De Kamer steunde unaniem een amendement van D66: er komt een half miljoen voor een subsidieregeling kanker en werk. Deze zal maatschappelijke initiatieven steunen die op een innovatieve manier werkzoekende (ex-)kankerpatiënten helpen terugkeren naar werk.
  • #MeToo klonk in de Kamer. De Inspectie SZW kreeg de opdracht meer te doen tegen seksuele intimidatie. De PVV stemde als enige tegen deze motie.
  • Wat betreft arbeidsmarktbeleid: voor de arbosector is interessant dat de Kamer in meerderheid steun wil voor juist regionale samenwerking gericht op “Een leven lang leren”. Lokale of regionale initiatieven van werkgevers en hun ondersteuners hebben dus de kans om rijksgeld aan te trekken.
  • Toenmalig minister Asscher had in 2016 een ExpertiseCentrum Causaliteit Beroepsziekten voorgenomen. Hij zag ervan af vanwege gebrek aan steun van werkgevers. SP en PvdA (!) hadden een motie om toch tot zo’n instituut te komen. De brede politieke bezorgdheid over beroepsziekten bleek bij de stemming: alsnog instellen van een claimbeoordelingsinstituut beroepsziekten werd nipt verworpen: alleen de coalitie, FvD en SGP stemden tegen. Staatssecretaris Van Ark laat werken aan een gedragscode beroepsziekten voor de sector letselschade. Die zal alsdan niet politiek rimpelloos geïntroduceerd worden. Die verplichting nam fractieleider Asscher nu op zich.

Lees meer