Actief voor de NVvA

Wil je graag actief meebouwen aan onze vereniging? Neem dan via het secretariaat contact op met iemand van het bestuur. Er is altijd behoefte aan leden die mee willen denken over de toekomst van de vereniging en willen helpen om dit te realiseren.

Denk aan:

  • mede ontwikkelen van toekomstig beleid
  • meedenken over deskundigheidsbevordering
  • meedraaien in projectgroepen zoals een projectgroep die gaat nadenken over een eenduidige richtlijn voor adembescherming
  • vertegenwoordiging van de vereniging bij andere beroepsverenigingen, overheid etc.
  • organiseren van bijeenkomsten
  • bijhouden van de website
  • schrijven van artikelen.

Kortom, waar je interesse ook ligt, binnen de vereniging is altijd behoefte aan je kennis.
Belangstelling?