Arbeidshygiëne en NVvA

Wat is arbeidshygiëne?

Arbeidshygiëne is de zorg voor een gezonde werkomgeving. Hoe voorkom je ziekte en calamiteiten  als je werkt met gevaarlijke stoffen, met infectieus materiaal, op een werkplek met lawaai of in een warme omgeving?  Dit is slechts een greep van vragen uit de praktijk.

De internationaal gehanteerde definitie is als volgt: “Arbeidshygiëne is de discipline van het  herkennen, evalueren en beheersen van gevaren voor de gezondheid in de werkomgeving met als doel de bescherming van de gezondheid en het welzijn van de werknemers en de gemeenschap in het algemeen.” Het gaat daarbij om een breed spectrum van gevaren die in de werkomgeving voor nadelige gezondheidseffecten kunnen zorgen: gevaarlijke stoffen, lawaai, licht, binnenklimaat, straling, infectieziekten, trillingen, fysieke belasting. De rode draad is dat het gaat om objectief meetbare factoren die van invloed zijn op de gezondheid van werkenden.

Arbeidshygiënisten > een belangrijke schakel in het voorkomen van beroepsziekten.

De komende twee jaar gaat de NVvA samen met het ministerie van SZW en verschillende andere partijen proactief aan de slag om kennis over preventie van beroepsziekten te brengen op de plek waar dat nodig is; in de bedrijven. Lees hier het plan van de NVvA.

Wat is een arbeidshygiënist?

Arbeidshygiënisten (m/v) zijn professionals die zich bezig houden met het beschermen van de gezondheid van de mensen op de werkplek door het toepassen van de principes van de arbeidshygiëne. Arbeidshygiënisten werken in alle takken van de samenleving: industrie, dienstverlening, zorg, onderwijs, agrarische sector, overheden. Ze zijn werkzaam bij arbodiensten, adviesbureaus, beleidsafdelingen van overheden of grote organisaties, onderzoeksinstellingen en laboratoria of als zelfstandig adviseur.

De arbeidshygiënist is een schakel tussen de organisatie en de vele deskundigen die zich bezighouden met arbeidsomstandigheden. De arbozorg is zijn werkterrein, de bescherming van werknemers zijn doel.

Het opleidingsniveau loopt van MBO+ naar academisch geschoold.

De NVvA

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne werd opgericht in 1983, heeft inmiddels zo'n 500 leden en heeft zich de volgende doelen gesteld:

  1. de praktische uitoefening van het beroep arbeidshygiënist stimuleren en de kwaliteit daarvan bevorderen
  2. de wetenschappelijke ontwikkeling van arbeidshygiëne bevorderen
  3. de bekendheid van het vakgebied arbeidshygiëne vergroten.

Gedegen informatie over ontwikkelingen op het vakgebied is daarbij onontbeerlijk. De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne biedt die informatie: gericht, gedetailleerd en up-to-date.

Deskundigheid en ethiekcode
Arbeidshygiëne is één van de vier kerndisciplines die in het Arbobesluit worden genoemd. Een certificeringsregeling beschermt de deskundigheid van de beroepsbeoefenaren. Deze certificering wordt uitgevoerd door de Stichting voor de certificatie van vakbekwaamheid (SKO). Een code van beroep geeft de uitgangspunten voor professioneel handelen weer. In deze code worden waarden, belangen en verantwoordelijkheden van arbeidshygiënisten tijdens de beroepsuitoefening uiteengezet.