Bob van Beek prijs

Contactpersoon: Ralf Cornelissen

In maart 1998 is voor het eerst de Bob van Beekprijs uitgereikt voor de beste afstudeerscriptie van het cursusjaar. Bob van Beek was een belangrijke pionier in de Nederlandse arbeidshygiëne. Hij heeft zich zeer ingespannen voor een eigenstandige opleiding Arbeidshygiëne in Nederland.
De prijs wordt jaarlijks tijdens het symposium van de NVvA uitgereikt voor de beste afstudeerscriptie van het voorgaande jaar. Per opleiding kunnen maximaal twee afstudeerscripties ingediend worden. Voorwaarde is dat de afstudeerscriptie een arbeidshygiënisch onderwerp betreft dat op een voldoende hoog niveau is uitgewerkt. Ter illustratie zie hier de lijst met winnaars en hun onderwerpen. De kandidaat dient bereid te zijn een presentatie over zijn/haar scriptie te verzorgen (in het plenaire gedeelte van het symposium en een artikel in een vaktijdschrift te publiceren (ca. 2 a 3 A4-tjes).
De jury bestaat uit 6 NVvA-leden; geen van de juryleden is verbonden aan de aangeschreven onderwijsinstellingen.
Het wedstrijdreglement.