Buitenlandbeurs

De Buitenlandbeurs is een prijs, vanaf 2008 door de NVvA ingesteld om arbeidshygiënisten de kans te geven buiten Nederland een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en/of verspreiding van de kennis op het gebied van arbeidshygiëne. De prijs kan jaarlijks worden toegekend. Zie hier een overzicht van de toegekende projecten. Ze is ingesteld naar aanleiding van de wens van de leden om actief vorm te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Klik hier voor het reglement.

Zita Kolder is de winnaar van de buitenlandbeurs 2019

Contactpersoon: Heleen Bakker

Zita Kolder met het project Reducing infections among health care workers in Ghana

Haar project is gericht op reductie van infecties onder medisch personeel in Ghana door middel van de ontwikkeling van beheersmaatregelen om het aantal prik-, snij- en
spatincidenten te verminderen in Ghanese ziekenhuizen.
Een driekoppige jury bestaande uit Daan Huizer, Pyter Brandsma en Margreet Sturm heeft de ingediende projecten beoordeeld.
De jury heeft Zita Kolder aangewezen als overtuigende winnaar van de buitenlandbeurs 2019! Het voorstel van Zita is volgens de jury zeer aansprekend en komt duidelijk uit haar hart. Zita heeft het voorstel heel goed uitgewerkt en met diverse partijen al vooroverleg gehad om vast te stellen wat haalbaar is. Mooi om te zien dat er ook in co-sponsoring is voorzien door de bereidheid van haar werkgever om eveneens bij te dragen.
Het project wordt praktisch op korte termijn uitgevoerd, maar heeft zeker ook potentie op
langere termijn. Aldus de jury.