Buitenlandbeurs

De Buitenlandbeurs is een prijs, vanaf 2008 door de NVvA ingesteld om arbeidshygiënisten de kans te geven buiten Nederland een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en/of verspreiding van de kennis op het gebied van arbeidshygiëne. De prijs kan jaarlijks worden toegekend. Zie hier een overzicht van de toegekende projecten. Ze is ingesteld naar aanleiding van de wens van de leden om actief vorm te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Klik hier voor het reglement.

Theo Scheffers en Paul Scheepers zijn de winnaars van de buitenlandbeurs 2017

Contactpersoon: Heleen Bakker

Theo Scheffers met het project Internationale afstemming van het instrumentarium voor het beoordelen van blootstelling “Best of many worlds”

en

Paul Scheepers met het project Plant the seed of occupational hygiene in Sri Lanka. Health risk of exposure to fuel and car exhaust of petrol station workers – a demonstration project

De 10e editie van de NVvA Buitenlandbeurs kent twee winnende projecten. De jury van de NVvA Buitenlandbeurs, bestaande uit Remko Houba, Daan Huizer, Pyter Brandsma en Margreet Sturm oordeelde dat beide projecten voldeden aan criteria en adviseerde het bestuur om beide inzendingen met een beurs ter waarde van 5000 euro te belonen. Voorzitter Joost van Rooij maakte op 12 april tijdens de feestavond van het NVvA-symposium de winnaars bekend; Theo en Paul van harte gefeliciteerd.

Theo Scheffers heeft een project ingediend met als werktitel Internationale afstemming van het instrumentarium voor het beoordelen van blootstelling “Best of many worlds”

Het initiatief van Theo is erop gericht om instrumenten voor het beoordelen van de blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek internationaal meer op elkaar af te stemmen. Het voorstel van Theo heeft een vergelijkbaar karakter als  een aantal eerder gehonoreerde voorstellen zoals het project van Remko Houba (samenbrengen van kennis in Balkan landen) en Rudolf van der Haar (samenbrengen van een aantal Spaans sprekende landen in Zuid-Amerika).
We realiseren ons dat het een lastig project is. Het mooie aan het project van Theo is wel dat er een duidelijke toezegging wordt gedaan over de hoeveelheid vrijwillige uren die erin gestoken zullen worden. Pluspunt is ook dat Theo een uitgebreid netwerk heeft wat de kans van slagen aanzienlijk vergroot. Het voorstel zou verder versterkt kunnen worden door als ‘deliverable’ een projectplan op te leveren (met een tijdlijn, betrokken partijen en milestones). Kortom een initiatief wat belangrijk is en ook internationaal gezien een goede ontwikkeling zou kunnen doormaken door bijvoorbeeld een workshop te organiseren tijdens de IOHA conferentie in 2018.

Het tweede project van Paul Scheepers heeft als titel Plant the seed of occupational hygiene in Sri Lanka. Health risk of exposure to fuel and car exhaust of petrol station workers – a demonstration project

De jury was mening dat het een concreet uitgewerkt voorstel betreft en de aard van het project goed past bij het karakter van de buitenlandbeurs, namelijk een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de arbeidshygiëne in een land waar het vakgebied nog niet sterk ontwikkeld is. In dit geval dus Sri Lanka. Mooi is ook dat er nieuwe technologie wordt ingezet (video imagery), dat is erg steunend bij voorlichting en gedragsverandering. Voor gebruik in training ten aanzien van arbeidsomstandigheden is dit ook een belangrijke tool. De implementatie en sustainability van het voorstel zou nog verder kunnen worden verbeterd door nadrukkelijk een samenwerking tussen studenten te beschrijven en iets te formaliseren.
De concreetheid van de arbeidshygiënische aspecten zijn uitgewerkt in het epidemiologische onderzoek, namelijk een algemeen omschreven cursus over de implicaties van het onderzoek in preventieve zin.

Een minpunt in het voorstel van Paul was dat circa 50% van de beurs zou worden besteed aan de deelname van een buitenlandse onderzoeker aan een toxicologie cursus, dus geen arbeidshygiëne. De jury heeft het voorstel gedaan om de post betreffende toxicologie uit de begroting van Paul Scheepers te schrappen, waardoor er ruimte ontstond om beide voorstellen te honoreren.