Bouw

Contactpersoon: Johan Timmerman, voorzitter

De doelstelling van de Contactgroep Bouw is het uitwisselen van informatie onder arbodeskundigen die (mede) voor de bouwnijverheid werkzaam zijn. De contactgroep heeft 14 leden.

Het is de bedoeling om jaarlijks één bijeenkomst van twee dagdelen te organiseren. Behalve voor leden van de NVvA contactgroep Bouw is deze vergadering ook opengesteld voor leden van de NVVK vakgroep Bouw en voor geïnteresseerde bedrijfsartsen.

Nieuwe leden voor de contactgroep kunnen zich opgeven bij de voorzitter.

Klik hier voor bijeenkomsten.