Covid-19

Doelstelling contactgroep COVID-19

  1. Verzamelen en bundelen van kennis (bv uit actuele literatuur of recente praktijkervaringen) en informatie met betrekking tot het Coronavirus. 
  2. Samenstellen periodieke COVID-19 Kennisnieuwsbrieven.
  3. Beantwoorden van vragen (of verwijzen naar andere organisaties) uit de mailbox nvva@arbeidshygiene.nl en corona@beroepsziekten.nl
  4. Het actueel houden van de Covid-19 pagina op deze website
  5. De contactgroep is doorverwijzer – geen opdrachtnemer.

De Contactgroep is sinds 1 juli 2020 werkzaam en Teamt eens per maand.

De groep bestaat uit 13 leden (RAH/RVK/…) uit diverse Arbo-organisaties.

Contact werkgroep: nvva-covid19-werkgroep@googlegroups.com

Coördinator: Jolanda Willems (coordinator) jolanda.willems@preventPartner.nl

Overige leden:
Jolanda Besterveld, Miriam van der Bij, Con Boeckhout, Edwin Hagelen, Theo-Jan Heesen, Hessel Holwerda, Remko Houba, Erno Kieft, Edwin de Ligt, Nettie van der Meer en Anne(lies) Verkerk