Gezondheidszorg

Contactpersonen: Harry Kuijpers en Bert Wierenga

Doel:
Uitwisselen, delen en verzamelen van kennis en ervaring over arbo in de breedste zin van het woord in de gezondheidszorg. De nadruk ligt hierbij sterk op arbo in ziekenhuizen.
Leden:
De ledenlijst wordt beheerd door het secretariaat van de NVvA resp. NVVK.
Aantal bijeenkomsten:
De contactgroep komt 4 maal per jaar bijeen, altijd samen met de NVVK werkgroep ViZ: "Veiligheid in de Zorg".

Als lid van de Contactgroep zult u via de mail op de hoogte gehouden worden.
 

Klik hier voor alle bijeenkomsten.