Landelijke contactbijeenkomst

Op 5 oktober 2017 is de eerste van een (hopen wij) lange reeks Landelijke Contactbijeenkomsten gehouden.
Wouter de Haan, Peter van Balen en Tineke Rens trekken gezamenlijk de LCB's. Ook hebben zich al mensen aangemeld die zouden willen helpen bij bepaalde onderwerpen.

De Landelijke Contactbijeenkomsten zijn bij uitstek geschikt om als bestuur in gesprek te gaan met de vereniging. Daarnaast worden onderwerpen geagendeerd die de hele vereniging aangaan.

​Heb je ideeën, wil je een onderwerp agenderen of wil je zelf een rol spelen? Meld je dan aan bij Wouter, Peter of Tineke.


Klik hier voor bijeenkomsten.