Regio Limburg

Contactpersonen
Ron Verhaegh (Nunhems Netherlands)
Sandra Haagmans (VDL Nedcar)
Sabine Klompenmaker (Océ)
Ingrid Oirbons (Arbo Unie)
Roger Bartholomé (Universiteit Maastricht)
Steffanie de Wit (Arbo Unie)

Doelgroep
Alle arbeidshygiënisten werkzaam in provincie Limburg. Gestreefd wordt naar max 20 deelnemers per bijeenkomst.

Doel
Kennisuitwisseling en discussie over arbeidshygiënische onderwerpen in de praktijk.

Aantal bijeenkomsten
3 x per jaar (1 dagdeel van 13.00 – 17.00u). Het daarnaast 1 x aansluiten bij NVVK-bijeenkomst Zuid wordt nog onderzocht als optie. Deze contactgroep is aangemeld bij de NVvA en de bijeenkomsten tellen mee voor de certificering als Arbeidshygiënist (0,5 punten).
Certificaten worden niet meer verstrekt, wel is het belangrijk dat je de presentielijst tekent.

Klik hier voor bijeenkomsten.