Regio Noord

Contactpersonen
Egbert de Waal, voorzitter
Jelle Dols, secretaris

Doel
Uitwisseling praktische informatie op het gebeid van de arbeidshygiëne.

Werkwijze
Presentaties van deelnemers over hun arbeidshygiënisch onderzoek en/of info over nieuwe ontwikkelingen. Een enkele keer wordt een externe deskundige uitgenodigd.

Deelnemers
10 - 20

Aantal bijeenkomsten:
3 ochtenden per jaar, op dinsdagochtend + 1 studiedag samen met de NVVK-noord

Verder de 2 altijd belangrijke vragen:
1. Heb je iets interessants voor een van deze vergaderingen, meld het aan
2. Heb je ruimte om ca 15 personen op bovenstaande data onderdak te bieden, meld het!

Certificaten worden niet meer verstrekt, wel is het belangrijk dat je de presentielijst tekent.

Klik hier voor bijeenkomsten.