Externe contacten

De NVvA werkt samen met verschillende beroepsverenigingen, nationaal en internationaal.

NVvA leden die de vereniging extern vertegenwoordigen onderschrijven het Reglement vertegenwoordiging.