NVvA vertegenwoordigingen

De NVvA is vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen en commissies:


CCvD, Mart van der Steeg
CCvD Asbest, Arco Engelen
IOHA, Andre Winkes
De Menselijke Factor, Wouter de Haan
Stichting PPM, Huib Arts en Wouter de Haan
BCD-bestuur, Huib Arts
Prof. Bierstekerfonds, Tamara Onos
NEN 689, Theo Scheffers
CROW 132, Jasper Thomassen
NEN-subcommissie 'Werkplek- en Buitenluchtmetingen', Con Boeckhout
Projectgroep Richtlijn Astma en COPD, Vanessa Zaat
CCvD OHSAS 18001/ISO45001, Huib Arts

In het jaarverslag beschrijven deze vertegenwoordigers waar zij in het afgelopen jaar aan hebben gewerkt.