Aanmelden lidmaatschap

Lid worden?

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) telt ongeveer 500 leden. Elders op deze website vind je onder andere algemene informatie over de doelen van de vereniging. Op de pagina Contactgroepen kun je ontdekken welke contact- en regiogroepen er zijn en waarvan je als lid gebruik kunt maken. De vereniging brengt zo’n vier keer per jaar een Nieuwsbrief uit, die naar je huis- of werkadres wordt gezonden, maar die ook op deze website kan worden ingezien. De recente versies van ‘de Nieuwsbrief’ zijn gereserveerd voor leden. Sinds enige tijd ontvangen onze leden, indien gewenst, ook een digitale Nieuwsflits. Om deze te ontvangen kunt u zich HIER inschrijven.

Ook wordt er een wetenschappelijk blad uitgegeven, samen met de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) en de Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O), het ‘Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap, het TtA. De hierin gepubliceerde artikelen kun je op de website inzien.

Hopelijk ben je onder de indruk en geïnteresseerd in het lidmaatschap van de NVvA. Dat kan eenvoudig door het onderstaande formulier in te vullen. In principe word je gewoon lid, waarvoor de contributie € 170,00 per jaar bedraagt.

Opzegging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (per brief of bij voorkeur via e-mail) vóór het eind van het kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Een opzegging is pas geldig als u van het secretariaat een bevestiging hiervan heeft ontvangen.

Op grond van artikel 8.2 van de statuten hebben een aantal bijzondere categorieën vastgesteld:

Studenten en ex-studenten - resp. gratis en € 30,00 voor het eerste jaar na afstuderen.
Toelichting: Als student aan een opleiding tot arbeidshygiënist kun je gedurende de duur van je opleiding gebruik maken van een gratis lidmaatschap. Als je de opleiding hebt afgerond betaal je het eerste jaar een gereduceerd tarief van € 30,00. Daarna vervalt de kortingsregeling en betaal je de normale contributie.
Om in aanmerking te komen voor deze regeling vragen we je om een kopie van je inschrijving te mailen aan het
secretariaat.

AIO’s - € 30,00 per jaar.
Toelichting: Als AIO kun je gedurende de periode dat je als AIO bent aangesteld gebruik maken van het gereduceerde tarief. Daarna vervalt de kortingsregeling en betaal je de normale contributie.

Werkzoekenden - € 30,00 per jaar.
Toelichting: Als je als arbeidshygiënist onverhoopt je baan verliest is een goed netwerk belangrijk. En omdat er dan ook vaak een financieel probleem ontstaat komen we je graag met een gereduceerde contributie tegemoet gedurende de hele periode dat je werkloos bent. Als je al lid bent, dan kun je dit melden bij het secretariaat.

Gepensioneerden - € 30,00 per jaar.
Toelichting: Ook gepensioneerden houden we graag betrokken bij de vereniging. Vanaf het moment de je stopt met je werkzaamheden kom je in aanmerking voor het gereduceerde tarief. Omdat het moment van pensioneren niet meer voor iedereen gelijk is, moet je dit even melden bij het secretariaat.

Begunstiger - € 340,00 (geen BTW).
Toelichting: Bedrijven en instellingen die zich inschrijven als begunstiger krijgen de Nieuwsbrief toegezonden. Daardoor blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied en in de NVvA. Als begunstiger ben je geen lid en heb je geen stemrecht.

------------------------------------

Automatische incasso
Met ingang van 2020 kun je alleen nog lid worden van de NVvA door een machtiging af te geven dat je akkoord bent met automatische incasso tot wederopzegging.

Aanmelden Lidmaatschap