Over NVvA

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne werd opgericht in 1983, heeft inmiddels zo'n 500 leden en heeft zich de volgende doelen gesteld:

  1. de praktische uitoefening van het beroep arbeidshygiënist stimuleren en de kwaliteit daarvan bevorderen
  2. de wetenschappelijke ontwikkeling van arbeidshygiëne bevorderen
  3. de bekendheid van het vakgebied arbeidshygiëne vergroten.

Gedegen informatie over ontwikkelingen op het vakgebied is daarbij onontbeerlijk. De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne biedt die informatie: gericht, gedetailleerd en up-to-date.

Waar werken arbeidshygiënisten?
Arbeidshygiënisten zijn werkzaam bij arbodiensten, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, specifieke adviesbureaus en gespecialiseerde laboratoria. De arbeidshygiënist is een schakel tussen de organisatie en de vele deskundigen die zich bezighouden met arbeidsomstandigheden. De arbozorg is zijn werkterrein, de bescherming van werknemers zijn doel.

Deskundigheid en ethiekcode
Arbeidshygiëne is één van de vier kerndisciplines die in het Arbobesluit worden genoemd. Een certificeringsregeling beschermt de deskundigheid van de beroepsbeoefenaren. Deze certificering wordt uitgevoerd door de Stichting voor de certificatie van vakbekwaamheid (SKO). Een code van beroep geeft de uitgangspunten voor professioneel handelen weer. In deze code worden waarden, belangen en verantwoordelijkheden van arbeidshygiënisten tijdens de beroepsuitoefening uiteengezet.