Buitenlandbeurs

De Buitenlandbeurs is een prijs, vanaf 2008 door de NVvA ingesteld om arbeidshygiënisten de kans te geven buiten Nederland een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en/of verspreiding van de kennis op het gebied van arbeidshygiëne. De prijs kan jaarlijks worden toegekend. Zie hier een overzicht van de toegekende projecten. Ze is ingesteld naar aanleiding van de wens van de leden om actief vorm te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Klik hier voor het reglement.

Remko Houba is de winnaar van de buitenlandbeurs 2016

Contactpersoon: Hans Hoogesteger

Op woensdag 13 april maakte, op de feestavond van het symposium, voorzitter van de vereniging Joost van Rooij, de winnaar van de buitenlandbeurs 2016 bekend: Remko Houba.

Er was dit jaar jammer genoeg maar één aanvraag. En deze was ingediend door Remko, onder de titel: “Development and capacity building in Occupational hygiene in Turkey and Balkan countries”. Het betreft een project in samenwerking met Dr. Yücel Demiral, professor at Dokuz Eylul University Izmir, Turkey (Department of Public Health, Medical faculty).

Conform het reglement is dit projectvoorstel door de jury vanuit de NVvA Werkgroep Internationaal, bestaande uit Andrea Hiddinga, Margreet Sturm, Pyter Brandsma, Vincent Correia en Paul Swuste, beoordeeld. Want ook al is er maar één aanvraag; we willen wel de garantie dat we als vereniging met het toekennen van de beurs een goede investering doen. Gelukkig was de jury positief in haar oordeel, ze kende er 82% van de te behalen punten aan toe en adviseerde toekenning van de beurs met de volgende toelichting:

“We dragen dit initiatief van Remko een zeer warm hart toe. Het voorstel past mooi bij de doelstellingen van de NVvA als kennisvereniging maar ook ten aanzien van het uitbreiden en onderhouden van contacten met zusterverenigingen. Ook op internationaal vlak (IOHA) worden de ontwikkelingen ten aanzien van OSH-EastNet met interesse gevolgd. Macedonië is enkele jaren geleden lid van de IOHA geworden. Door een van de beoordelaars werd opgemerkt ‘sowing the seeds of Industrial Hygiëne’ er duidelijk in te herkennen. 

Hoewel er geen specifiek arbeidshygiënische kwaliteiten voor nodig zijn om een strategie op te zetten, zal de inhoudelijke kennis, en de kennis over de Europese en wereldwijde netwerken, onderzoek en best practises op het gebied van arbeidshygiëne zeker van belang zijn tijdens de uitwerking/implementatie van de strategie.”

Daarnaast had de jury nog een advies aan Remko:

“Misschien is het een idee om eens met Rudolf van de Haar, een oud winnaar van de buitenlandbeurs contact op te nemen om ervaringen uit te wisselen.”

We feliciteren Remko ook op deze plaats met het winnen van de buitenlandbeurs 2016 en wensen hem veel succes bij de uitvoering. We verwachten de resultaten op het NVvA-symposium in 2017 van Remko te horen.

 

Winnaars Buitenlandbeurs 2015:
Koen Verbist, Hester Dekker en André Winkes met het project ‘Verbeteren van arbeidsomstandigheden in de schoenen- en outdoor-fabrieken in Vietnam’

Klik hier voor het overzicht van alle winnaars van de Buitenlandbeurs.