NVvA

Laatste nieuws

NVvA Actieplan Voorkomen van Beroepsziekten

Vandaag publiceert de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiene het Actieplan Voorkomen van Beroepsziekten. Want het aantal slachtoffers van ...

14 mei 2018 Lees verder

PMO Gevaarlijke Stoffen

Gezondheidsbewaking bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen………… een leidraad ontwikkeld voor arboprofessionals

14 mei 2018 Lees verder

Samenvatting workshop grenswaarden. NVvA symposium 12 April 2018, sessie S 14:30

De workshop grenswaarden hiërarchie chemische stoffen in de werplekatmosfeer was met 60 deelnemers, een boeiende discussie en een KAHOOT®-raadpleging ...

03 mei 2018 Lees verder

Eerstvolgende bijeenkomsten

Contact met de OR, beheersmaatregel?

Bijeenkomst regio Noord

23 mei 2018

Lees verder

Asbest in straalgrit. ...

Landelijke Contact Bijeenkomst

31 mei 2018

Lees verder

ViZ en CG Gezondheidszorg

Gezamenlijke bijeenkomst NVvA en NVVK

07 juni 2018

Lees verder

Contactgroep Gezondheid en Chemie ism ...

Chemische risico’s en een multidisciplinaire PMO leidraad gevaarlijke stoffen; nieuwe kansen voor de bedrijfsarts

14 juni 2018

Lees verder