Gezondheid en chemie (CGC)

De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussieforum met als doel het uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot chemische factoren en het bevorderen van het netwerk van mensen werkzaam op dit terrein.

Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van themabijeenkomsten voor bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, toxicologen, medisch milieukundigen en milieugezondheidskundigen. De bijeenkomsten worden, afhankelijk van het thema, georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA), de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK), de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT), de Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde (NVMM) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). De themabijeenkomsten bieden de mogelijkheid om al deze verschillende specialisten bij elkaar te brengen en zo multidisciplinaire netwerken te laten ontstaan.

Als lid van de CGC ontvangt u uitnodigingen voor nieuwe bijeenkomsten.

Tijdens de bijeenkomst worden door de CGC uitsluitend aan leden van de CGC certificaten van deelname uitgereikt ten behoeve van certificering. Deelnemers die geen lid zijn van de CGC kunnen de medeorganiserende vereniging om een certificaat vragen als ze daarvan wel lid zijn.

Aanmelding als lid van de CGC is mogelijk door het inschrijfformullier op te sturen naar: cgc@epsnet.nl
De lidmaatschapskosten bedragen € 45 (prijspeil 2017).Samenstelling bestuur

Bijeenkomsten in 2017

  • 22 juni samen met de NVAB, Den Bosch
    'De implicatie van pillen en chemie op veilige en gezonde inzetbaarheid'
  • 14 september samen met de NVMM, Den Bosch
    Thema volgt
  • 9 november samen met NVvA, Den Bosch
    Thema volgt

Klik hier voor alle (vorige) bijeenkomsten van de CGC.
___________________________________________________________