Gezondheid en chemie (CGC)

De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussieforum met als doel het uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot chemische factoren en het bevorderen van het netwerk van mensen werkzaam op dit terrein.

Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van themabijeenkomsten voor bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, toxicologen, medisch milieukundigen en milieugezondheidskundigen. De bijeenkomsten worden, afhankelijk van het thema, georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA), de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK), de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT), de Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde (NVMM) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). De themabijeenkomsten bieden de mogelijkheid om al deze verschillende specialisten bij elkaar te brengen en zo multidisciplinaire netwerken te laten ontstaan.

Als lid van de CGC ontvangt u uitnodigingen voor nieuwe bijeenkomsten.

Tijdens de bijeenkomst worden door de CGC uitsluitend aan leden van de CGC certificaten van deelname uitgereikt ten behoeve van certificering. Deelnemers die geen lid zijn van de CGC kunnen de medeorganiserende vereniging om een certificaat vragen als ze daarvan wel lid zijn.

Aanmelding als lid van de CGC is mogelijk door het inschrijfformullier op te sturen naar: cgc@epsnet.nl
De lidmaatschapskosten bedragen € 45 (prijspeil 2017).Samenstelling bestuur

Bijeenkomsten in 2017

  • 14 september samen met de NVMM, Den Bosch
    'Teflon in de pan, PFOA in de ban. Onderzoek naar bepaling en beoordeling van blootstelling aan PFOA in Dordrecht'. Programma
  • 9 november samen met NVvA, Lunetten, Utrecht
    'Van roetzwart naar brandschoon. Dermale blootstelling bij de brandweer'.

Bijeenkomst in 2018

  • 18 januari samen met de NVVK, Den Bosch
    'Incident response en chemische blootstelling'.

Klik hier voor alle (vorige) bijeenkomsten van de CGC.
___________________________________________________________