Contactgroepen

De NVvA heeft zeer veel actieve leden die zich inzetten om in verschillende contactgroepen bijeenkomsten te organiseren.

Contactgroepen zijn georganiseerd rondom een thema zoals bijvoorbeeld biologische factoren, ergonomie of intern transport of zij zijn regionaal georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten wordt meestal rondom een thema een aantal sprekers gevraagd hier toelichting op te geven. Meestal betreft dit leden van de vereniging maar soms is er behoefte aan een externe spreker. Het bestuur heeft recent besloten om hiervoor een geringe vergoeding beschikbaar te stellen. Ook is er een bedrag voor eventuele zaalhuur. Klik hier voor meer informatie.

Onkosten die gemaakt zijn in het kader van activiteiten van de NVvA kunnen worden gedeclareerd via het declaratieformulier.

Wil je zelf een contactgroep starten dan kan dat natuurlijk. Neem daarvoor contact op met één van de bestuursleden.

Voor het jaarverslag verwijzen we naar de pagina Verenigingsinfo.