Kennisdossiers en richtlijnen

De NVvA participeert in arbokennisnet. Arbokennisnet is tot stand gekomen door multidisciplinaire samenwerking tussen de beroepsverenigingen van arbeids- en organisatiedeskundigen, bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen. Dit project is mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van SZW.

Op arbokennisnet wordt relevante informatie ontsloten voor alle arbodeskundigen en andere geïnteresseerden.