Quick & Dirty: Hoe sneller en meer gegevens over toxiciteit van stoffen genereren?

12 maart 2015

Bijeenkomst van de Contactgroep Gezondheid en Chemie


Presentaties

DIAMONDS project: de verschillende systemen/modellen waarmee inzicht in de toxiciteit van data-poor substances kan worden verkregen
Dinant Kroese (TNO)
Toxicogenomics; toepasbaarheid van deze methodieken voor de praktijk
Danyel Jennen (Universiteit Maastricht)
Innovatieve teststrategieën in reproductie- en ontwikkelings toxiciteit
Aldert Piersma (RIVM)
Het afleiden van grenswaarden in de praktijk
Fenneke Linker (DSM)


Terug naar overzicht