Europees Arbeidsagentschap op komst

De EU-ministers van Sociale Zaken zijn het eens over de oprichting van een Europees Arbeidsagentschap (ELA). Onder meer zal dat zorgen voor betere samenwerking tussen nationale inspecties, zeker bij grensoverschrijdende arbeid.

Focus op grensoverschrijdend werk
Veel werknemers werken in een andere dan hun ‘eigen’ EU-lidstaat. Regelgeving van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden verschilt, bedrijven met werknemers uit een ander lidstaat ontsnappen nogal eens aan boetes bij overtreden van regels, zoals die over arbeidstijden, minimumloon en premies. Het ELA moet problematiek helpen verlichten, in een rol als kenniscentrum. Anders dan de Nederlandse arbovakpers eens suggereerde, zijn alleen de nationale Inspecties bevoegd tot handhaving. Daarom ook koos de EU voor een Arbeidsagentschap boven de ‘Europese Arbeidsautoriteit’ die de Europese Commissie oorspronkelijk voorstelde. Daartegen ageerden in Nederland de werkgeversorganisaties. “Goede samenwerking tussen de nationale arbeidsinspecties is belangrijker”.

Deels vrijwillige deelname
De nadruk zal liggen op bevorderen van betere samenwerking tussen nationale inspecties, vooral bij grensoverschrijdende arbeid. Het ELA zal lidstaten ook ondersteunen bij de coördinatie van de sociale zekerheid. Het taakgebied omvat ook het vrije verkeer van werknemers, de detachering van werknemers en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. Het zal risicoanalyses maken, uitwisseling van gegevens bevorderen en bemiddelen bij conflicten tussen landen.

Lidstaten nemen enkele activiteiten verplicht deel, aan de meeste op vrijwillige basis. Waar het agentschap wordt gevestigd, staat nog open. Nadere details worden uitgewerkt in nog op te stellen Europese wetgeving.

Perspectief?
‘Geen enkel frauduleus bedrijf wordt hier bang van,’ had FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga al eerder gesteld. De tijd zal moeten leren of hij ongelijk krijgt. Dit agentschap, als steunpunt/kenniscentrum zonder bevoegdheden tot ingrijpen, is een product van de stand van Europese samenwerking. De eerste impact is waarschijnlijk te verwachten op onderwerpen met gedetailleerde Europese regelgeving en omstandigheden die in lidstaten ongeveer hetzelfde zijn. Dat betreft dus niet in het minst gezond en veilig werk, en in het bijzonder de onderwerpen van arbeidshygiënisten. Lawaai, straling, gevaarlijke stoffen: problematiek doet zich in alle lidstaten voor, waarschijnlijk geeft het nieuwe agentschap een nieuwe impuls aan uitwisseling van goede praktijken.

Informatie Europese Commissie
Werkgeversorganisaties Nederland
FNV en werkgeversorganisatie