NVvA Actieplan Voorkomen van Beroepsziekten

14 mei 2018

Vandaag publiceert de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiene het Actieplan Voorkomen van Beroepsziekten. Want het aantal slachtoffers van beroepsziekten in Nederland is onveranderd hoog. De NVvA gaat zich actief inzetten om het aantal beroepsziekten te verminderen. Samen met andere betrokken partijen als werkenden, bedrijven, (bedrijfs)artsen en sociale partners.


Het aantal slachtoffers van beroepsziekten in Nederland is onveranderd hoog. Zeker als we dit afzetten tegen de dalende trend van bedrijfsongevallen die we de laatste 20 jaar hebben gezien. Bij veel bedrijven ontbeert het aan kennis over preventie. Even wat cijfers op een rij:
• Ieder jaar worden circa 17.000  mensen ziek als gevolg van hun werk. 
• Ieder jaar overlijden circa 4.100 mensen als gevolg van een beroepsziekte. 
• Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is de grootste oorzaak van beroepsziekten.  
• Ongezonde arbeidsomstandigheden dragen 5% bij aan de ziektelast. Ze komt neemt daarmee een positie in boven ongezond eten, te weinig bewegen en weinig lichamelijke activiteit.

De komende jaren gaat de NVvA langs vier punten activiteiten ontplooien. En ze roept partijen op die daarin willen participeren om samen te werken. De vier punten zijn:
1. Bewustwording en kennis voor werknemers 
2. Bewustwording en kennis bij werkgevers 
3. Herkennen van beroepsziekten 
4. Borging op de lange termijn

Het belang van preventie mag duidelijk zijn. Een beroepsziekte heeft voor de betrokkenen een grote impact en kan leiden tot baanverlies en inkomensterugval. Maar ook gelet op maatschappelijk niveau. Als we langer moeten doorwerken moeten we ook langer gezond blijven om dat werk te kunnen doen.
De publicatie van het actieplan valt samen met de start van het programma Werken met Gezond Verstand = Veilig Werken met (gevaarlijke) stoffen. Dit is het meerjarenprogramma van het Ministerie van SZW dat zich richt op preventie van beroepsziekten.

Voor meer informatie over het plan klik hier
 

Terug naar overzicht